Disclaimer MostInvited.com

De op deze website getoonde informatie wordt door MostInvited met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. MostInvited verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door MostInvited worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Ondanks dat MostInvited de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan MostInvited niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is.

MostInvited aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. MostInvited aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie en tarieven zoals weergegeven op deze website. MostInvited aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.
Hoewel MostInvited alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is MostInvited niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door MostInvited worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel MostInvited uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door MostInvited worden onderhouden wordt afgewezen.

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MostInvited.

Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.